ČIŠĆENJE LIMA

Ekološko sportska akcija na delu Lima od Priboja do Ušća Uvca.

Lim je reka koja svojim tokom protiče kroz tri države. U vremenu ekstezivne privrede teško je održati ceo tok ove reke čistim ali postoje delovi koji svojim geomorfološkim i urbanističkim karakteristikama mogu da ostanu čisti. Deo Lima od Priboja do Uvca predstavlja poslednju deonicu toka ove reke kroz Srbiju. Upravo ova deonica ima šansu da bude čista u pogledu prisutnosti plutajućeg otpada. Shvatili smo da na ovom delu Lima imamo komparativnih prednosti obzirom da se iznad Priboja nalazi Potpećko jezero, koje predstavlja prvu barijeru za otpad koji se Limom kreće iz Crne Gore a u samom Priboju se nalazi brana Rekovići koja takođe ima veliki uticaj na sprečavanje daljeg odlaska otpada niz reku Lim.
Kroz ove dve brane prolaze male količine plutajućeg odpada pa se sa periodičnim akcijama čišćenja može postići da u ovom delu toka Lim bude čist. Obzirom da je Lim jedina prava planinska reka u Srbiji smatramo da je jako bitno da bar jedan njegov deo odaje ekološki prihvatljivu sliku.
Akcije na ovom delu se sprovođene u proteklih nekoliko godina takođe rafting čamcima tako da će naša akcija biti nastavak kontinuiranog čišćenja ovog dela Lima.
Ovogodišnja akcija će biti kombinacija rafterskih ekoloških i sportskih aktivnosti. Čistićemo levu obalu od Priboja do Bolnice u starom delu grada, mesto državne granice na levoj obali, pa ćemo nastaviti da splavarimo do ušće Uvca, administrativne granice na desnoj obali.
Za akciju su obezbeđene vreće i rukavice za sve učesnike, komunalna vozila će sačekati regatu na Limu ispod bolnice i preuzeti prikupljeni otpad.

10:30 Dolazak učesnika
https://goo.gl/maps/tEb5pe7s1DpYh3w3A

10:45 edukativna radionica, Safety Briefing

11:15 akcija čišćenja

12:30 nastavak rafting

13:30 kraj programa

cena po osobi

BESPLATNO

U cenu je uključeno

Edukativna radionica
Safety Briefing
Učešče na akciji čišćenja
Rafting do Uvca

U cenu NIJE uključeno

Prevoz do lokacije i nazad
Smeštaj u Priboju
Obroci

OSTALI

PAKETI

Pogledajte ostale pakete iz iste kategorije

Ekološka akcija, pošumljavanje – uspostavljanje vetrozaštitnog pojasa, uspostavljanje lokacije za zaštitu ptica i formiranje njihovih gnezda.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološka akcija, pošumljavanje šumskog zemljišta na kome je do 2016. godine bila kvalitetna borova šuma. U 2016. godini izuzetno snažan tornado je “počupao stabla” pa sada na ovom mestu postoje samo pojedinačna stabla bora.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološka akcija, pošumljavanje – uspostavljanje arboretuma na obali filmskog jezera u Barandi

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološko rekreativna akcija koju realizujemo po drugi put, u saradnji sa Srbijom za mlade i turističkom organizacijom Priboj.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološko edukativna manifestacija koju realizujemo u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine R.Srbije.

cena po osobi

BESPLATNO

Španskih boraca 36a, 11000 Beograd
info@discoverserbia.rs

Online upit za: ČIŠĆENJE LIMA