EKOLOŠKE AKCIJE PODRŽANE OD KOMPANIJE „Coca-Cola HBC Srbija“

EKOLOŠKA FLOTA UDRUŽENJA DISCOVER SERBIA

Svedoci smo da je naša životna sredina vrlo narušena kroz nepažnju i nerazvijenu ekološku svest, što može i već uveliko utiče na zdravlje, privredu, a samim tim i na kvalitet života u Srbiji. Nedovoljan stepen pošumljenosti, loše stanje reka i rečnih korita, uticaj klimatskih promena, kao i sve veći nemar ljudi za sredinu u kojoj i od koje živi, predstavlja sve veću pretnju životu i zdravlju ljudi.

OBEDSKA BARA – FAMILY DAY – FORMIRANJE MOBILIJARA ZA DECU – ČIŠĆENJE VLAŽNIH STANIŠTA SA GOGREEN TIMOM

Već uobičajene aktivnosti pod radnim nazivom „Ekološka akcija“, prvog vikenda novembra sprovele su se na Obedskoj bari. Iako vreme nije bilo naklonjeno učesnicima, postignuti rezultati su vredni svake pažnje. Ovoga puta, okupilo se oko 150 volontera, mnogi od njih sa svojim podmlatkom, kojima je ova akcija u osnovi i bila namenjena.