EKOLOŠKE AKCIJE PODRŽANE OD KOMPANIJE „Holycode“

IZVEŠTAJ O AKCIJI POŠUMLJAVANJA JELJENA: OČUVANJE PRIRODE I OBNOVA ŠUMSKIH EKOSISTEMA SA KOMPANIJOM HOLYCODE

Discover Serbia, u saradnji sa predanim volonterima kompanije Holycode, uspešno je sprovela akciju pošumljavanja Jeljena. Ovaj izuzetno važan poduhvat realizovan je 15. oktobra 2023. godine i imao je za cilj obnovu šumske vegetacije na području koje je pretrpelo značajna oštećenja tokom katastrofalnog šumskog požara.