EKOLOŠKE AKCIJE PODRŽANE OD KOMPANIJE „Euronet“

IZVEŠTAJ O EKOLOŠKOJ AKCIJI SAKUPLJANJA ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA U SARADNJI SA EURONET

Discover Serbia, u saradnji sa kompanijom Euronet, sprovela je uspešnu ekološku akciju sakupljanja žira hrasta lužnjaka u Šumskoj upravi Morović. Ova inicijativa, koja se odigrala prvog oktobra, imala je za cilj očuvanje i zaštitu najvrednije vrste tvrdih lišćara u Srbiji, hrasta lužnjaka (Quercus robur).