DISCOVER SERBIA BLOG
Akcije Očistimo Reke

VELIKA AKCIJA ČIŠĆENJA LABUDOVOG OKNA SA MICROSOFTOM

Dana 24. maja, Discover Serbia zajedno sa kompanijom Microsoft, uz podršku Vojvodinašume, organizovao je veliku ekološku akciju u Specijalnom rezervatu prirode Labudovo okno, delu Deliblatske peščare duž Dunava. Labudovo okno je od izuzetne važnosti za veliki broj vrsta vodenih ptica, a naš zadatak bio je da očistimo ovaj dragoceni ekosistem od otpada koji ugrožava njihova staništa.

PROLEĆNO SREĐIVANJE „SREMSKE LEPOTICE“

Uspešno smo sproveli petu volontersku ekološku akciju sa ciljem očuvanja staništa i biodiverziteta, kao i unapređenja kvaliteta boravka posetilaca u zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“. Ova akcija je predstavljala zajednički napor za očuvanje prirodnih vrednosti ovog jedinstvenog područja, koje je poznato širom sveta kao „Eldorado za ptice“ i „sremska lepotica“.

EKO FAMILY DAY SA YANDEXOM U KOVILJSKOM RITU

Prošlog vikenda smo organizovali Family Day za zaposlene iz kompanije Yandex i njihove mališane! Više od 150 volontera i volonterki je tokom trajanja akcije sakupilo 50 džakova otpada sa priobalja i teže dostupnog dela u Koviljskom delu rezervata.

EKO PORODIČNI DAN U KOVILJSKOM RITU SA GOGREEN TIMOM

Organizacija Discover Serbia u partnerstvu sa Javnim preduzećem Vojvodina šume i uz podršku volontera GoGreen tima, sprovela je ambicioznu ekološku akciju pod nazivom „Eco Family Day“ u Specijalnom rezervatu prirode Koviljsko-petrovaradinski rit.

MICROSOFT EKOLOŠKA AKCIJA NA MEĐUVRŠJU: OČUVANJE PRIRODE U PRAKSI

Discover Serbia je zajedno sa kompanijom Microsoft sproveo značajnu ekološku akciju na Međuvršju, u okviru koje su korišćena dva čamca ekološke flote i jedan katamaran. Ovoj akciji prisustvovao je i redovni profesor Šumarskog fakulteta, Nenad Stavretović, doprinoseći stručnom pristupu čišćenja priobalnih područja.

ČIŠĆENJE JEZERA PERUĆAC: ZAJEDNIČKIM NAPORIMA KA OČUVANJU PRIRODE

Discover Serbia i GoGreen Team, udruženi u ekološkim naporima, organizovali su uspešnu akciju čišćenja jezera Perućac, postižući impresivan rezultat od 428 prikupljenih džakova smeća, što je ekvivalent 28 kubnih metara otpada. Ova inicijativa je imala značajan odjek, a u njoj su učestvovali entuzijastični volonteri, predstavnici nacionalnog parka i stručnjaci iz udruženja Discover Serbia.

EKOLOŠKA FLOTA UDRUŽENJA DISCOVER SERBIA

Svedoci smo da je naša životna sredina vrlo narušena kroz nepažnju i nerazvijenu ekološku svest, što može i već uveliko utiče na zdravlje, privredu, a samim tim i na kvalitet života u Srbiji. Nedovoljan stepen pošumljenosti, loše stanje reka i rečnih korita, uticaj klimatskih promena, kao i sve veći nemar ljudi za sredinu u kojoj i od koje živi, predstavlja sve veću pretnju životu i zdravlju ljudi.

ORGANIZACIJA DISCOVER SERBIA I IT KOMPANIJE ČISTE KANAL ZASAVICA U SPECIJALNOM REZERVATU PRIRODE

U subotu, 3.juna, održana je akcija čišćenja kanala Bosut,koji je sastavni deo Specijalnog rezervata prirode Zasavica. Ova inicijativa je okupila više od 70 volontera iz različitih IT kompanija iz Beograda. Šest čamaca Ekološke flote angažovano je u okviru akcije u kojoj je prikupljeno 6m³ plutajućeg otpada.

ČIŠĆENJE JEZERA MEĐUVRŠJE: SPREMANJE VODENE OAZE

U nastojanju da se očuva vodeni ekosistem, Discover Serba je sproveo jedinstvenu akciju čišćenja jezera Međuvršje. Tokom ovog ekološkog angažmana, koji se odigrao tokom jednog dana, volonteri su uklonili otpad i nečistoće iz vodene površine, čineći jezero čistijim i sigurnijim za faunu i lokalnu zajednicu.