DISCOVER SERBIA BLOG
Akcije Pošumljavanja

STVARANJE ŠUME „ATLANTIC GRUPA“ U SURČINU: ODRŽIVA BUDUĆNOST KROZ EKOLOŠKI TEAM BUILDING

15.11.2023. godine, u jutru kada je kiša padala bez prekida, volonteri su se okupili i krenuli na akciju gledajući u oblake. Međutim, kada su stigli u Petrovčić u Surčinu, priroda ih je nagradila – sunce je zasjalo, najavljujući da će ova ekološka akcija biti uspešna.

IZVEŠTAJ O AKCIJI POŠUMLJAVANJA JELJENA: OČUVANJE PRIRODE I OBNOVA ŠUMSKIH EKOSISTEMA SA KOMPANIJOM HOLYCODE

Discover Serbia, u saradnji sa predanim volonterima kompanije Holycode, uspešno je sprovela akciju pošumljavanja Jeljena. Ovaj izuzetno važan poduhvat realizovan je 15. oktobra 2023. godine i imao je za cilj obnovu šumske vegetacije na području koje je pretrpelo značajna oštećenja tokom katastrofalnog šumskog požara.

IZVEŠTAJ O EKOLOŠKOJ AKCIJI SAKUPLJANJA ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA U SARADNJI SA MICROSOFT

Discover Serbia, u saradnji sa kompanijom Microsoft, uspešno je sprovela ekološku akciju sakupljanja žira hrasta lužnjaka. Ova inicijativa se odigrala 3. oktobra 2023. godine i predstavlja još jedan korak ka očuvanju najvrednije vrste tvrdih lišćara u Srbiji.

IZVEŠTAJ O EKOLOŠKOJ AKCIJI SAKUPLJANJA ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA U SARADNJI SA EURONET

Discover Serbia, u saradnji sa kompanijom Euronet, sprovela je uspešnu ekološku akciju sakupljanja žira hrasta lužnjaka u Šumskoj upravi Morović. Ova inicijativa, koja se odigrala prvog oktobra, imala je za cilj očuvanje i zaštitu najvrednije vrste tvrdih lišćara u Srbiji, hrasta lužnjaka (Quercus robur).

POŠUMLJAVANJE NA PLANINI JELJEN: ZELENI ODMOR ZA BUDUĆNOST PRIRODE

U skladu sa svojom posvećenošću očuvanju životne sredine, Discover Serbia tim je organizovao impresivnu akciju pošumljavanja na planini Jeljen. Ova ekološka akcija imala je za cilj ne samo obogaćivanje lokalnog ekosistema, već i pružanje prilike volonterima da direktno doprinesu zelenijem i zdravijem okruženju.