NAJVEĆA AKCIJA ČIŠĆENJA POSLEDNJE SRPSKE PRESTONICE IZ 16. VEKA NA TERITORIJI SRP „OBEDSKA BARA“

Udruženje Discover Serbia je u saradnji sa kompanijom Bosch realizovalo najveću i najmasovniju akciju čišćenja Specijalnog rezervata prirode Obedska bara. Više od 200 volontera iz kompanije Bosch i 30 članova udruženja Discover Serbia učestvovalo je u ovoj značajnoj inicijativi.

ISTORIJSKE I PRIRODNE VREDNOSTI

Zahvaljujući prirodnom fenomenu punjenja jezera usled obimnih padavina, ekipa akcije je imala priliku da prvi put posle pet vekova zaplovi Kupinikom, rezidencijom Brankovića. Pre naših učesnika akcije, ovim vodama su plovili Brankovići, porodica koja je vladala ovom oblašću tokom 14. i 15. veka. Na delu rezervata prirode Obedska bara, do 1521. godine nalazila se tvrđava Kupinik, koja je ujedno poslednja srpska prestonica, posle turskog osvajanja Smedereva 1459. godine. Kupinik je u narednih 70 godina bio prestonica srpskih despota i centar oko koga se okupljalo plemstvo, sveštenstvo i narod, čuvajući identitet i tradiciju.

Tvrđava Kupinik

Digitalno rekonstruisan izgled tvrđave Kupinik

Pored istorijske vrednosti ovog prostora, SRP Obedska bara je prirodno dobro od međunarodnog značaja. Predstavlja stanište za više od 50 zajednica ptica, kao i veliku populaciju vidri, kuna, šarki i slepih miševa. U sklopu ovog kompleksa se nalaze močvare, rukavci, livade i šume, koje se prostiru na oko 10 000 ha. Pored mnogobrojnih turista, ovde se okupljaju i istraživači i ornitolozi iz celog sveta.

Problem predstavlja šipražje koje se formira duž obala i remeti pristup vlažnim staništima, životinjama koje ih nastanjuju, kao i plutajući otpad koji se zadržava duž obala. 

Do tih lokacija je moguće prići isključivo čamcima, tako da su učesnici akcije bili podeljeni u dva tima – tim mornarice i tim pešadije.

AKCIJA

Tim mornarice je pomoću 6 čamaca ekološke flote organizacije Discover Serbia pristupio čišćenju jezera. Licencirani skiperi su vešto upravljali čamcima plitkog gaza, omogućavajući pristup i uklanjanje smeća sa mesta koja su ranije bila nedostupna. Ovo je bila posebna prilika za tim mornarice da istraže Kupinik, koji je poslednji put bio plovljiv pre pet vekova. Veliki doprinos akcije je bio i obnavljanje istorijske veze sa ovim područjem.

Timovi pešadije su uz stručne vodiče čistili prostor Specijalnog rezervata prirode sa kopna. Ovo je obuhvatalo uklanjanje smeća, sakupljanje otpada i generalno čišćenje okoline. 

Tokom akcije, organizovano je takmičenje između timova mornarice i pešadije, kao i unutar samih timova. Ovo takmičenje je motivisalo učesnike da pruže svoj maksimum i doprinelo međusobnoj saradnji i odličnoj atmosferi. Timovi koji su skupili najveće količine otpada su nagrađeni diplomama i medaljama.

Rukovodstvo Specijalnog rezervata prirode Obedska bara izrazilo je iskrenu zahvalnost udruženju Discover Serbia zbog ogromnog doprinosa u očuvanju prirode. 

Trud, predanost i entuzijazam učesnika akcije su jasno vidljivi u rezultatima akcije čišćenja. Ova akcija je svima pružila priliku da se upuste u zajednički poduhvat u očuvanju prirode, istovremeno podsećajući na bogatu istoriju koja je oblikovala ove prostore.

Udruženje Discover Serbia, u saradnji sa kompanijom Bosch, nastavlja sa sličnim inicijativama, kako bi očuvali prirodna bogatstva Srbije i podstakli sve građane da se aktivno uključe u zaštitu životne sredine.

FOTO REPORTAŽA

KRATAK FILM O AKCIJI

ZABELEŽENO U MEDIJIMA

Osvežite Vašu Poslovnu Svest

Pozivamo sve odgovorne kompanije da se pridruže našem naporu za očuvanje prirode i podrže ekološke akcije koje sprovodimo. Vaša angažovanost može da donese značajne pozitivne promene našem okruženju i planeti kao celini.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.

    Inspirišite Se Ekološkim Pričama i Idejama