ŠUMSKA MEDICINA – LEČENJE BUDUĆNOSTI

Piše: Gorana Isailović

Svi smo svesni savremenog načina života, njegove brzine, neredovne ishrane, manjka sna, prevelike aktivnosti tokom dana, onda nedostatka koncentracije, stresa i drugih negativnosti. Ima li alternative svemu tome, i kako poništiti štetno dejstvo nezdravog života? Odgovor je u takozvanoj „Šumskoj medicini” i povratku prirodi. Evo kako!

PRIRODA LEČI

Da li ste znali da samo dva sata boravka u prirodi, ne dnevno već nedeljno, ima izuzetno pozitivan uticaj na organizam? Naprosto, vibracije prirode utiču na psihu, raspoloženje, koncentraciju i druge osnovne parametre zdravog života. Ipak, većina nas nije ni svesna da slobodno vreme koristi na potpuno pogrešan način. Svi mislimo da je dovoljno odspavati ili odležati, naravno uz TV program ili neizbežnom „posetom” nekoj od društvenih mreža bez kojih skoro pa da i ne možemo. Pogrešno! Savremena tehnologije otuđuje ljude jedne od drugih ali i od prirode i prirodnih tokova.

ŠTA TREBA DA SE URADI?

U kontaktu sa prirodom

Pre više od 40 godina, japanska Uprava za šume je obavila studiju i na osnovu dobijenih rezultata ustanovila koliki je efekat šumskog vazduha na zdravlje ljudi. Ispitivanja su, zarad verodostojnosti zaključka, izvedena na 24 lokacije odnosno različitih šumskih područja.

Sve što treba reći jeste da su tako stečena saznanja poslužila za uspostavljanje posebne „terapije”, odnosno standardne tehnike terapije šumama u preventivnim programima te dalekoistočne zemlje.

Šumska medicina je nova grana klasične medicine

Shodno dobijenim rezultatima, šumska medicina je postala stalna grana klasične medicine, i podrazumeva boravak ljudi u tim prirodnim staništima. To je, inače, interdisciplinarna nauka koja obuhvata elemente alternativne medicine, medicine zasnovane na uticajima okoline ali i preventivne medicine.

Verovali ili ne, od 1981. godine takozvano „kupanje u šumskom vazduhu” postao je svetski trend, koji konačno stiže i na ove prostore.

Termin šumska medicina uveden je u Japanu 2006., naredne godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, a od 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Hravard se održava letnja škola na temu šumske medicine.

Od kada je šumska medicina prisutna u Srbiji?

Prof. Dr. Gorana Isailović

Partnerska organizacija društva Discover Serbia, Medical SPA Asocijacija Srbije, je 2014. godine razvila program šumske medicine, u okviru sekcije Forest Therapy Serbia, a od 2019. i kroz South Eastern Europe Forest Medical Alliance.

Svi članovi udruženja su zaduženi za razvoj programskih aktivnosti, istraživanja i edukacije u ovoj oblasti. Na taj način, šumska medicina se širi iz dana u dan. I što je najvažnije – ne može da šteti, nema nikakvih neželjenih posledica niti bilo šta što bi moglo da naudi ljudskom organizmu. A i kako bi, kada se kroz šumski medicinu čovek vraća svojim korenima, prvobitnom načinu života i (neophodnoj) povezanosti sa prirodom.

Podsetimo, savremeni način života NIJE u skladu sa prirodom čoveka, pa zbog toga dolazi do raznih problema, na prvom mestu zdravstvenih.

Prva šumska terapijska šetnja u regionu jugoistočne Evrope održana je 25. maja 2016. godine na području Obedske bare, a Šumadijski šumski hamam predstavljen je 2014. godine u Japanu, na sekciji šumske medicine Svetskog kongresa banja. Tim činom, naša zemlja se i zvanično našla na svetskoj mapi šumske medicine.

Kako šumska medicina doprinosi zdravlju?

Samo dva sata nedeljno u prirodi doprinosi zdravlju

Dokaza o efektima kupanja u šumskom vazduhu na zdravlje čoveka je mnogo. Ovom prilikom navešćemo samo neke od njih:

 • Kupanje u šumskom vazduhu redukuje prefrontalnu aktivnost mozga, smanjuje krvni pritisak i doprinosi stvaranju efekta relaksacije
 • Povećava se aktivnost ćelija ubica i ekspresija antikancerogenih proteina ukljujući tu perforin, granzime A/B i granulizine. Ovi efekti mogu da budu aktivni i do 30 dana nakon boravka u šumi.
 • Kupanje u šumskom vazduhu povećava aktivnost supstanci i antikancerogenih ćelija u ljudskom organizmu i uvećava količinu antikancerogenih proteina
 • Fitoncidi koje oslobađa šumsko drveće smanjuju proizvodnju stresogenih supstanci u telu čoveka, što takođe povećava aktivnost ćelija koje imaju ulogu imunološkog nadzora i sprečavaju nastanak i širenje malignih bolesti

Kupanje u šumskom vazduhu u Japanu se zove „Shinrin Yoku”. Ovoj terapijskoj metodi posvećen je značajni deo stručno-naučnog programa na Svetskom kongresu banja maja 2014. godine u Kjotu (Japan), a na kojem je učestvovao tim Medikal Spa Asocijacije, naše partnerske organizacije na ovom projektu.

Kakva je naša misija?

Ideja projekta je da se kroz ovu izuzetno inovativnu metodu podstakne popularizacija, usmeravanje i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine. Rezultat projekta, osim podizanja ekološke svesti, biće i kreiranje novog proizvoda na teritoriji grada Beograda. Učesnici ovog projekta će zahvaljujući eminentnim stručnjacima steći nova saznanja koja će moći da prenesu svojoj okolini.

Kakav je koncept projekta?

Koncept projekta je zamišljen kroz sedam etapa, od kojih će na svakoj vredno raditi vrhunski tim stručnjaka.

 • Prva etapa obuhvata identifikovanje svih činilaca za nesmetanu realizaciju projekta ali i pripremu aktivnosti. U ovoj etapi ćemo održati sastanke sa saradnicima – predavačima na projektu. Projektni tim – koordinator projekta, marketing menadžer i finansijski menadžer sa još tri volontera će temeljno pripremiti sastanke i odraditi okrugli sto sa saradnicima u cilju što bolje pripreme aktivnosti.
 • Druga etapa obuhvata pripremu materijala za rad. Svaki učesnik će dobiti sve neophodne rekvizite za šumsku šetnju. Zajedno sa predavačima, timski ćemo osmisliti dizajn i izraditi potreban materijal.
 • Treća etapa obuhvata promotivne aktivnosti u cilju uključivanja većeg broja ljudi. Osim gostovanja u medijima, intenzivnim aktivnostima na društvenih mrežama i platformi saradnika, obavljaćemo promociju projekta. Takođe, ideja je da se umreže visokoškolske ustanove društvenog i ekološkog usmerenja.
 • Četvrta etapa je zapravo i glavni događaj, a to je organizacija pet mini manifestacija (šumskih šetnji) u različitim delovima grada Beograda. Šetnje ćemo sprovesti u pet različitih termina sa razmakom od po 14 dana. Na svakom od događaja ćemo imati do 300 učesnika. Cilj nam je da na ovim događajima bude što više ljudi koji su već aktivni na polju zaštite životne sredine, koji će svojim uticajem širiti pozitivnu sliku o značaju ekologije i šumske medicine. Naši eminentni stručnjaci – profesori, doktori, ekolozi će ljudima na kreativan način približiti šumski wellness, značaj zaštite životne sredine, značaj fizičke aktivnosti i slično.
 • Peta etapa je stručni odabir adekvatne lokacije u Beogradu, koju će najveći stručnjaci iz oblasti šumske medicine proglasiti lokacijom od izuzetnog interesa. Ova lokacija će nakon toga dobiti potreban sertifikat.
 • Šesta etapa je, takođe, izuzetno značajna promocija realizovanih događaja. U ovoj etapi iskoristićemo sve video i foto materijale sa prethodnih pet šumskih šetnji, kao i reportaže medijskih kuća. U ovoj etapi, imaćemo cilj da dopremo do što većeg broja ljudi koji žive u Beogradu i okolini.
 • Sedma etapa je promocija lokacije od izuzetnog interesa, izrada vizuala za ovu lokaciju i predstavljanje evropskim asocijacijama šumskog wellness-a. Ovom etapom, Beograd ćemo da pozicioniramo kao prestonicu koja ima izuzetno atraktivnu stazu za šumski wellness. To je, naravno, od izuzetnog značaja i na polju daljeg razvoja, a u perspektivi i novog ekoturističkog sadržaja koju Beograd može da ponudi.

Osvežite Vašu Poslovnu Svest

Pozivamo sve odgovorne kompanije da se pridruže našem naporu za očuvanje prirode i podrže ekološke akcije koje sprovodimo. Vaša angažovanost može da donese značajne pozitivne promene našem okruženju i planeti kao celini.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Inspirišite Se Ekološkim Pričama i Idejama