BALKAN I ŠUMSKA MEDICINA

Piše: Gorana Isailović

Na prostoru Balkana, među prvima, programe šumske medicine u oblastima zdravstvenog turizma i javnog zdravlja prepoznao je tim eksperata za istrazivanje i razvoj wellness i medical SPA programa Medical SPA Asocijacije Srbije (MSPAAS).

(MSPASS) je nevladina organizacija koja se fokusira na obrazovanje, istraživanje i razvoj u oblasti wellness-a, zdravstveno turističkih programa, kao i programa promovisanja zdravog načina života i zaštite životne sredine.

Misija MSPAAS je edukacija, standardizacija i međunarodna saradnja u oblasti Medical spa programa. Naučni savet Udruženja čine vrhunski stručnjaci u oblasti medicinskih SPA programa, upotrebe aparata, proizvoda, integrativnih medicinskih tehnika, ishrane, fizičke aktivnosti, menadžmenta, marketinga i tradicionalne medicine. U okviru koncepta Medicinskog wellness-a važna je upotreba znanja i veština namenjenih jačanju bolesnika (pacijenata) u cilju poboljšanja kvaliteta života zdravih ljudi (klijenata).

Medical SPA asocijacija Srbije osnovana je 2011. godine. Od 2014. u okviru MSPAAS formiran je departman Forest therapy Serbia, a od 2018. su uključeni u tim i eksperti iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Crne Gore, Bugarske i Mađarske. Radom organizacije rukovode eksperti iz različitih oblasti – medicine, šumarstva, psihologije, turizma, arhitekture, istorije, gastronomije, etnologije, umetnosti, vajarstva, slikarstva, grafičkog dizajna i mnogih drugih.

Tim Medical SPA asocijacije će u narednom periodu u APR Srbije registrovati novu organizaciju Terapija šumama Jugoistočne Evrope (Forest therapy South East Europe – Forest therapy SEE) koja će obuhvatiti područje Balkana. U maju 2019. godine, tim FTSEE odlazi u Japan na obuku u okviru Japanske škole Shinrin Yoku, gde je tim obučen za sprovođenje šetnji i terapija (sertifikat za shinrin yoku terapeuta, Forest medical specialist-a i vodiča) po standardima INFOM – Međunarodno društvo za prirodu i šumsku medicinu (International Society of Nature and Forest Medicine).

PROGRAM OBUKE

FTSEE ekspertski tim organizovan je od strane Naučnog saveta MSPAAS, sa ciljem da se njegovi članovi dodatno angažuju u istraživanju, razvoju, edukaciji i implementaciji znanja iz oblasti šumske medicine u koncept i programe javnog zdravlja, zdravstvenog i wellness turizma i očuvanja životne sredine.

Edukacije koje FTSEE tim obezbeđuje u regionu su za sledeće nivoe kompetencija:


● Šumski medicinski specijalista (Forest medical specialist) u cilju kreiranja i sprovođenja terapije šumom – propisivanje prirode (Forest medical therapy – nature prescription) za pacijente,
● Šumski wellness i spa terapeut (Forest wellness and spa therapist) u cilju sprovođenja terapije šumom (Forest medical therapy) za klijente šumskog wellness programa bez obzira na lokaciju,
● Medijator šumske medicine – šumski vodič (Mediator of Forest medicine – Forest guide) u cilju sprovođenja šumskog selfness-a – blagostanje u šumi (Forest selfness – wellbeing in Forest) za turiste odabrane regije.

Za početni paket edukacije za medijatore šumske medicine, šumske vodiče za odabrano područje, kao i prvi stepen sa šumske wellness terapeute i specijaliste šumske medicine predlažemo edukaciju u trajanju od 20 časova od čega 8 teorijskih i 12 praktičnih na terenu tokom 4 dana po 5 radnih sati. U ovoj edukaciji učestvuju 4 sertifikovana trenera Forest therapy SEE tima za različite oblasti šumske medicine. Optimalan broj učesnika je 8, a može se kretati od 4 do 16.

Nakon završene edukacije, polaznici tokom 6 nedelja obavljaju zadatke praktikuma i nakon obavljenih zadataka, teorijskog i praktičnog ispita dobijaju FTSEE sertifikat za nivo obuke I.

Za sledeći nivo edukacije – Šumski wellness i SPA terapeut (II stepen) – edukacija takođe traje 20h tokom 4 dana sa izbornim modulima (tradicionalne masažne tehnike, šuma na tanjiru – Forest to plate, čajna ceremonija, laughter yoga, zdravstveni qi gong, singing bowl terapija i dr). Zadaci praktikuma se izvršavaju tokom 6 nedelja posle čega se polaže teorijski i praktični ispit.

Za sledeći nivo edukacije – III stepen Šumski medicinski specijalista koji propisuje terapiju šumom i prirodom – mogu konkurisati zdravstveni radnici sa najmanje višim stepenom obrazovanja. Edukacija se sprovodi tokom 20 časova (4 dana po 5 sati), sa praktikumom od 6 nedelja i završnim ispitom iz teorije šumske medicine i prikazom studija slučaja.

Svi edukovani kadrovi biće osposobljeni da vode šumske terapijske šetnje u programima javnog zdravlja, programima zdravstvenog turizma, team building programima, preventivnim programima za korisnike životnog i zdravstvenog osiguranja i dr.

Šumski wellness i spa terapeuti biće osposobljeni da medical spa i wellness programe izvode u prirodi, kako za pacijente rehabilitacionih centara tako i za klijente wellness i spa centara. Šumski medicinski specijalisti biće osposobljeni da u okruženju šume i prirode sprovode terapijske i rehabilitacione programe za pacijente sa kardiovaskularnim bolestima, pacijente sa hroničnom opstruktivnom bolešću, pacijente sa mentalnim poremećajima, pacijente sa metaboličkim sindromom, pacijente sa malignim bolestima i dr. Postoji mogućnost za zajedničku organizaciju nacionalnih i internacionalnih konferencija i okupljanja zainteresovanih u regionu. Postoji mogućnost za formiranje edukativnog centra za šumsku medicinu u regionu. U okviru edukativnog centra predlažemo formiranje poligona – jedinice za šumsku medicinu (šumsku terapijsku šetnju sa platformom, stazom zdravlja, permakulturnim vrtom, knajpovom stazom, senzornim vrtom i nekoliko stanica po uzoru na calm spaces projekat.

Obuke se sprovode po standardima:
ANFT – Udruženja vodiča i programa terapije prirodom i šumama (Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs),
INFOM – Međunarodno društvo za prirodu i šumsku medicinu (International Society of Nature and Forest Medicine),
ESPA (cure&healing forest) terapijskih šumskih centara.

Osvežite Vašu Poslovnu Svest

Pozivamo sve odgovorne kompanije da se pridruže našem naporu za očuvanje prirode i podrže ekološke akcije koje sprovodimo. Vaša angažovanost može da donese značajne pozitivne promene našem okruženju i planeti kao celini.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.

    Inspirišite Se Ekološkim Pričama i Idejama