DISCOVER SERBIA BLOG
Šumski Wellness

FOREST BATHING ILI KUPANJE U ŠUMSKOM VAZDUHU

Shinrin yoku ili Forest bathing (kupanje u šumskom vazduhu) je element tradicije zdravih životnih stilova građana Japana već stolećima. U Koreji se ova procedura naziva Sanlimyok; u Finskoj je praktikuju, ali nemaju tradicionalni naziv; u Irskoj se zove Boladh na Sioga ili kupanje u dahu šumske vile. Termin „Forest medicine” – „Šumska medicina”, uveden je u Japanu 2006. godine, naredne godine i u Engleskoj, a od 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Harvard održava se letnja škola šumske medicine.

ŠUMSKA MEDICINA – LEČENJE BUDUĆNOSTI

Svi smo svesni savremenog načina života, njegove brzine, neredovne ishrane, manjka sna, prevelike aktivnosti tokom dana, onda nedostatkom koncentracije, stresom i drugim negativniostima. Ima li alternative svemu tome, i kako poništiti štetno dejstvo nezdreavog života? Odgovor je u takozvanoj “Šumskoj medicini” i povratku prirodi. Evo kako!