PREDSTAVLJEN IPA PROJEKAT CULT BIKE

Piše: Vladimir Pavlović

Projekat CULT Bike Route koji realizuju Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, NVO Discover Serbia iz Priboja i Studentska organizacija Saobraćajnog fakulteta iz Beograda, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) – Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, predstavljen je na virtuelnoj konferenciji potencijalnim korisnicima.

Cilj projekta CULT Bike Route je unapređenje kapaciteta za istraživanje turističkih potencijala putem uspostavljanja biciklističke rute koja će istovremeno promovisati i otkriti nerazvijeno kulturno i prirodno nasleđe područja obuhvaćenog programom, privući lokalne ali i korisnike međunarodnih EuroVelo ruta koje prolaze Balkanom i uticati na ekonomski razvoj gravitacionog područja duž biciklističke rute.

Goran Drobnjak, vd generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu PNKS je govoreći na događaju istakao značaj predmetnog projekta čiji je cilj uspostavljanje biciklističke rute koja će biti dugačka više stotina kilometara i koja će proći kroz 12 opština u prekograničnom regionu. Opštine obuhvaćene projektom iz Srbije su: Ivanjica, Raška, Novi Pazar, Tutin, Nova Varoš, Priboj, a iz Crne Gore: Rožaje, Berane, Kolašin, Pljevlja, Bijelo Polje i Mojkovac. Duž rute je planirano uspostavljnje ‘mountain bike sharing’-a i sistema potencijalnih smeštajnih kapaciteta za cikloturiste.

Budžet projekta koji traje do novembra 2022. godine iznosi gotovo 300 hiljada eura.

Projekat CULT Bike Route sufinansira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020. Ugovor za sufinansiranje sredstvima Evropske unije potpisan je sa Ministarstvom finansija Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Osvežite Vašu Poslovnu Svest

Pozivamo sve odgovorne kompanije da se pridruže našem naporu za očuvanje prirode i podrže ekološke akcije koje sprovodimo. Vaša angažovanost može da donese značajne pozitivne promene našem okruženju i planeti kao celini.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.

    Inspirišite Se Ekološkim Pričama i Idejama