DISCOVER SERBIA BLOG

STVARANJE ŠUME „ATLANTIC GRUPA“ U SURČINU: ODRŽIVA BUDUĆNOST KROZ EKOLOŠKI TEAM BUILDING

15.11.2023. godine, u jutru kada je kiša padala bez prekida, volonteri su se okupili i krenuli na akciju gledajući u oblake. Međutim, kada su stigli u Petrovčić u Surčinu, priroda ih je nagradila – sunce je zasjalo, najavljujući da će ova ekološka akcija biti uspešna.

IZVEŠTAJ O AKCIJI POŠUMLJAVANJA JELJENA: OČUVANJE PRIRODE I OBNOVA ŠUMSKIH EKOSISTEMA SA KOMPANIJOM HOLYCODE

Discover Serbia, u saradnji sa predanim volonterima kompanije Holycode, uspešno je sprovela akciju pošumljavanja Jeljena. Ovaj izuzetno važan poduhvat realizovan je 15. oktobra 2023. godine i imao je za cilj obnovu šumske vegetacije na području koje je pretrpelo značajna oštećenja tokom katastrofalnog šumskog požara.

EKOLOŠKA AKCIJA KOVILJSKI RIT: OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI I RIBLJIH MRESTILIŠTA

Volonteri GoGreen Team-a, u saradnji sa Specijalnim rezervatom prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“ i podrškom Vojvodinašuma, sproveli su značajnu akciju čišćenja i oslobađanja ribljih mrestilišta u ovom prirodnom bogatstvu. Akcija je održana u subotu, 14. oktobra 2023. godine, okupivši čak 100 volontera, uključujući i međunarodnu podršku iz Mađarske.

IZVEŠTAJ O EKOLOŠKOJ AKCIJI SAKUPLJANJA ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA U SARADNJI SA MICROSOFT

Discover Serbia, u saradnji sa kompanijom Microsoft, uspešno je sprovela ekološku akciju sakupljanja žira hrasta lužnjaka. Ova inicijativa se odigrala 3. oktobra 2023. godine i predstavlja još jedan korak ka očuvanju najvrednije vrste tvrdih lišćara u Srbiji.

IZVEŠTAJ O EKOLOŠKOJ AKCIJI SAKUPLJANJA ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA U SARADNJI SA EURONET

Discover Serbia, u saradnji sa kompanijom Euronet, sprovela je uspešnu ekološku akciju sakupljanja žira hrasta lužnjaka u Šumskoj upravi Morović. Ova inicijativa, koja se odigrala prvog oktobra, imala je za cilj očuvanje i zaštitu najvrednije vrste tvrdih lišćara u Srbiji, hrasta lužnjaka (Quercus robur).

AKCIJA OTKLANJANJA POSLEDICA SUPERĆELIJSKE OLUJE U BOJČINSKOJ ŠUMI: OTVORENE STAZE ZA ŽIVOTINJE I TURISTE

Nakon snažne superćelijske oluje koja je pogodila područje, stabla i grane su se srušile prekrivajući staze koje su inače korišćene od strane životinja i turista. U cilju obnove i očuvanja prirodne ravnoteže, Discover Serbia i volonteri kompanije MICROSOFT okupljeni iz lokalne zajednice, pokrenuli su akciju čišćenja kako bi se staze ponovno učinile prohodnim.