Pošumljavanje – Vetrozaštitni pojas

Ekološka akcija, pošumljavanje – uspostavljanje vetrozaštitnog pojasa, uspostavljanje lokacije za zaštitu ptica i formiranje njihovih gnezda.

Ovoga puta naš stručni tim je odabrao jednu jako zanimljivu lokaciju na terioriji sela Baranda u opštini Opovo koja se nalazi nadomak Beograda.
Vojvodina ima najmanju šumovitost na teritoriji R. Srbiji. Nekada, da bi se dobila što veća obradiva poljoprivredna površina, sa ovih površina su uklonjene šume. Uklanjanje šuma je prouzrokovalo velike probleme, agroinženjeri i pedolozi su primetili da se u mnogim delovima Vojvodine drastično smanjuje dubina zemljišnog sloja, kao direktna posledica bavljenja intenzivnom poljoprivredom koja zahteva često prevrtanje zemlje.
Druga negativna posledica nestajanja šuma sa ovih prostora ogleda se u pojavi snažnih vetrova koji su usled odsustva šumskih kompleksa koji bi ih umirili i dobrim delom ublažili, počeli da tu izoranu zemlju odnosi sa njiva, tako da je prognoza agronoma da će se za 10-15 godina u Vojvodini pojaviti po prvi put skeletna zemljišta bez kapaciteta za ratarske radove.
Vetrozaštitni pojasevi su izuzetno bitni za očuvanje biodiverziteta Vojvodine, a bitni su i za normalno funkcionisnje infrastrukture u šta smo se uverili nakon uklanjanjanja vetrozaštitnih pojaseva koji su ranije bili u sklopu autoputa Beograd – Novi Sad. Ta zanemarena funkcija šuma je punu negativnu silu pokazala u zadnjih 5-6 godina kada smo bili svedoci višesatnih zastoja na autoputu usled nanosa snega prouzrokovanih jakim vetrovima koji je onemogućavao protok saobraćaja.
Cilj naše akcije je izrada vetrozaštitnog pojasa koji će se nalaziti uz Bunarsko jezero u kompleksu Sportskog sela Baranda. Pojas će takođe imati zaštitnu funkciju lokalnog puta koji se nalazi na nekih 100 metara od Bunarskog jezera, a deonica na kojoj planiramo izgradnju pojasa paralelno prati obalu jezera.
Sama akcija pošumljavanja će se sprovesti kombinovano, mašinski i ručno. Rupe za sadnju će biti iskopane mašinski, istovar i planiranje sadnica takođe mašinski, a sama sadnja će se sprovesti ručno i biće medijski propraćena u svrsi promocije revitalizacije stanišnih uslova Vojvodjanskih poljoprivrednih poručja.

09:00 dolazak učesnika
https://goo.gl/maps/H61rtH4wN61r19n56

09:15 kratka obuka

09:30 početak pošumljavanja

13:30 ručak

Nastavak pošumljavanja

16:00 kraj radnog dana

cena po osobi

BESPLATNO

U cenu je uključeno

Alat
Ručak
Učešče u akciji pošumljavanja

U cenu NIJE uključeno

Prevoz do lokacije i nazad

OSTALI

PAKETI

Pogledajte ostale pakete iz iste kategorije

Ekološka akcija, pošumljavanje šumskog zemljišta na kome je do 2016. godine bila kvalitetna borova šuma. U 2016. godini izuzetno snažan tornado je “počupao stabla” pa sada na ovom mestu postoje samo pojedinačna stabla bora.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološka akcija, pošumljavanje – uspostavljanje arboretuma na obali filmskog jezera u Barandi

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološko sportska akcija na delu Lima od Priboja do Ušća Uvca.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološko rekreativna akcija koju realizujemo po drugi put, u saradnji sa Srbijom za mlade i turističkom organizacijom Priboj.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološko edukativna manifestacija koju realizujemo u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine R.Srbije.

cena po osobi

BESPLATNO

Španskih boraca 36a, 11000 Beograd
info@discoverserbia.rs

Online upit za: Pošumljavanje – Vetrozaštitni pojas