Pošumljavanje Brezna

Ekološka akcija, pošumljavanje šumskog zemljišta na kome je do 2016. godine bila kvalitetna borova šuma. U 2016. godini izuzetno snažan tornado je “počupao stabla” pa sada na ovom mestu postoje samo pojedinačna stabla bora.

Akcija planirana da učesnicima pruži mogućnost da daju doprinos povećanju šumovitosti Srbije, a da to učine u nestvarim krajolicima najlepšeg sela ovoga kraja “Brezna”. Predmet pošumljavanja je parcela na kojoj je 2016. vetar “Tornado” iščupao većinu stabla. Parcela 1054 KO Kratovo se nalazi u selu Brezna, 23km od Priboja. Do parcele se dolazi asvaltnim putem, uz napomenu da je poslednjih 600-700m puta makadam malo lošijeg kvaliteta i za tu deonicu je preporučljiva upotreba vozila sa pogonom na sva četiri točka. Površina parcele je nešto ispod 30.000m2, parcela je trapezoidnog oblika dužine (visine) oko 380m dok je prosečna širina parcele oko 80m.
Pošumljavanje ćemo izvesti sa dvogodišnjim sadnicama crnog bora, i to po principu rastojanje između redova 2 metra, dubina rupa 30*30*40 centimetara.
Za ovu parcelu predviđena je nabavka 7.500 sadnica. Teren je izuzetno pogodan za pošumljavanje, nalazi se na kvalitetnom zemljištu pa je parcela delimično zatravljena (nije kamenjar), preostali borovi prave hlad, a tokom pauza učesnici će moći da uživaju u prelepoj prirodi koja se nalazi u okolini.

07:30 dolazak učesnika
https://goo.gl/maps/j3coFroSnaSdckmD7

07:45 kratka obuka

08:15 poćetak pošumljavanja

9:30doručak

Nastavak pošumljavanja

14:30 ručak

16:00 kraj radnog dana

cena po osobi

BESPLATNO

U cenu je uključeno

Alat
Doručak
Ručak
Učešče u akciji pošumljavanja

U cenu NIJE uključeno

Prevoz do lokacije i nazad
Smeštaj u Priboju

OSTALI

PAKETI

Pogledajte ostale pakete iz iste kategorije

Ekološka akcija, pošumljavanje – uspostavljanje vetrozaštitnog pojasa, uspostavljanje lokacije za zaštitu ptica i formiranje njihovih gnezda.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološka akcija, pošumljavanje – uspostavljanje arboretuma na obali filmskog jezera u Barandi

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološko sportska akcija na delu Lima od Priboja do Ušća Uvca.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološko rekreativna akcija koju realizujemo po drugi put, u saradnji sa Srbijom za mlade i turističkom organizacijom Priboj.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološko edukativna manifestacija koju realizujemo u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine R.Srbije.

cena po osobi

BESPLATNO

Španskih boraca 36a, 11000 Beograd
info@discoverserbia.rs

Online upit za: Pošumljavanje Brezna