Pošumljavanje – Arboretum

Ekološka akcija, pošumljavanje – uspostavljanje arboretuma na obali filmskog jezera u Barandi

Šumovitost Srbije je za celih 10% ispod proseka Evrope- 38%, a najveći uzrok ovoj činjenici leži u izuzetno malom procentu šumovitosti Vojvodine 6,37%. Ideja podizanja arboretuma u okviru sprtsko rekreativnog kompleksa u Barandi je inicirana upravo ovom činjenicom sa ciljem da se u Vojvodini na mestu na koje dolazi veliki broj mladih, podigne jedna ogledna površina koja će podsećati na oazu u pustinji. Arboretom će imati multifunkcijsku ulogu: edukativnu, promotivnu, zaštitnu, parkovsku i sportsko-rekreativnu.
Obzirom da je u ovom kompleksu detektovano preko 200 vrsta ptica, 15 različitih vrsta ribe sa novim arboretumom ćemo dobiti 30 vrsta drveća tako da ćemo arboretumom dobiti pravu oazu biodiverziteta.
Sama akcija pošumljavanja će se sprovesti kombinovano, mašinski i ručno. Rupe za sadnju lišćarskih vrsta će biti iskopane mašinski, a za četinare će se rupe kopati ručno. Istovar sadnica lišćara će se vršiti mašinski, a istovar i trapljenje sadnica četinara ručno. Sadnja svih sadnica će se vršiti ručno.

09:00 dolazak učesnika
https://goo.gl/maps/H61rtH4wN61r19n56

09:15 kratka obuka

09:30 početak pošumljavanja

13:30 ručak

Nastavak pošumljavanja

16:00 kraj radnog dana

cena po osobi

BESPLATNO

U cenu je uključeno

Alat
Ručak
Učešče u akciji pošumljavanja

U cenu NIJE uključeno

Prevoz do lokacije i nazad

OSTALI

PAKETI

Pogledajte ostale pakete iz iste kategorije

Ekološka akcija, pošumljavanje – uspostavljanje vetrozaštitnog pojasa, uspostavljanje lokacije za zaštitu ptica i formiranje njihovih gnezda.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološka akcija, pošumljavanje šumskog zemljišta na kome je do 2016. godine bila kvalitetna borova šuma. U 2016. godini izuzetno snažan tornado je “počupao stabla” pa sada na ovom mestu postoje samo pojedinačna stabla bora.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološko sportska akcija na delu Lima od Priboja do Ušća Uvca.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološko rekreativna akcija koju realizujemo po drugi put, u saradnji sa Srbijom za mlade i turističkom organizacijom Priboj.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološko edukativna manifestacija koju realizujemo u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine R.Srbije.

cena po osobi

BESPLATNO

Španskih boraca 36a, 11000 Beograd
info@discoverserbia.rs

Online upit za: Pošumljavanje – Arboretum