“POMOZI ODLETEĆU”

Ekološko edukativna manifestacija koju realizujemo u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine R.Srbije.

“Pomozi odleteću” je edukativno ekološki program koga čini niz akcija na velikom jezeru “Bird lake” u Sakulama. Jezero je mikrolokacija sa neverovatnim biodiverzitetom. Na ovom jezeru je nastanjeno više od 200 vrsta ptica, preko 15 vrsta riba, a sam kompleks obiluje izuzetno bogatom florom i faunom. Problem je nastao pojavom needukovanih turista koji nesvesno ugrožavaju ovaj ekosistem. Aktivnosti turista koji negativno utiču na ekosistem su: nekontrolisano izloljavanje riba što implicira manjak hrane za ptice. Bacanje otpada u vodu što znači i lošiji kvalitet vode a samim tim ugrožavaju stanište vrsta bele ribe koja opstaje samo u izuzetno čistim vodama, što se takođe negativno odražava na ptice. Buka koju stvaraju turisti takođe negativno utiču na pojedine kolonije ptica.

Ciljevi programa su: unapređenje zaštite životne sredine, očuvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića, kao i za sprečavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine.

Ovim projektm planiramo niz akcija kako bi promenili svest i odnost posetilaca kompleksa poboljšali mrežu zaštite i korisniku pružili novu snagu kako bi uspeli da sačuvamo ovu mikrolokaciju.

Planirane su info-sesija, edukativne radionice, akcije čišćenja, postavljanje info tabli kao i brojne propagandne aktivnosti sa ciljem promene svesti i stvaranja ekološke mreže.

Očekivani rezultati:

  • Edukacija građana, posebno mladih o značaju čuvanja i zaštiti životne sredine.
  • Očuvanje biodiverziteta kompleksa – Nećemo imati migracije ptica.
  • Promocija zaštite životne sredine – Realizovana promotivna internet kampanja na društvenim mrežama.
  • Podizanje svesti lokalnog stanoviništva i turista o potrebi zaštite životne sredine.

Projekat podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine

11:30 Dolazak učesnika
Tačna lokacija; https://goo.gl/maps/WNPyyD9zFgRUBTAr9

12:00h Info-sesija

12:30 edukativne radionice

14:00 akcije čišćenja

16:30 vreme za druženje i uživanje u ovom kompleksu

cena po osobi

BESPLATNO

U cenu je uključeno

Infosesija
Učešče na edukativnim radionicama
Učešče na akciji čišćenja

U cenu NIJE uključeno

Prevoz do lokacije i nazad

OSTALI

PAKETI

Pogledajte ostale pakete iz iste kategorije

Ekološka akcija, pošumljavanje – uspostavljanje vetrozaštitnog pojasa, uspostavljanje lokacije za zaštitu ptica i formiranje njihovih gnezda.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološka akcija, pošumljavanje šumskog zemljišta na kome je do 2016. godine bila kvalitetna borova šuma. U 2016. godini izuzetno snažan tornado je “počupao stabla” pa sada na ovom mestu postoje samo pojedinačna stabla bora.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološka akcija, pošumljavanje – uspostavljanje arboretuma na obali filmskog jezera u Barandi

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološko sportska akcija na delu Lima od Priboja do Ušća Uvca.

cena po osobi

BESPLATNO

Ekološko rekreativna akcija koju realizujemo po drugi put, u saradnji sa Srbijom za mlade i turističkom organizacijom Priboj.

cena po osobi

BESPLATNO

Španskih boraca 36a, 11000 Beograd
info@discoverserbia.rs

Online upit za: “POMOZI ODLETEĆU”