Svi smo svesni savremenog načina života, njegove brzine, neredovne ishrane, manjka sna, prevelike aktivnosti tokom dana, onda nedostatkom koncentracije, stresom i drugim negativniostima. Ima li alternative svemu tome, i kako poništiti štetno dejstvo nezdreavog života? Odgovor je u takozvanoj “Šumskoj medicini” i povratku prirodi. Evo kako!

Priroda leči

Da li ste znali da samo dva sata boravak u prirodi ne dnevno već nedeljno, ima izuzetno pozitivan uticak na organizam? Naprosto, vibracije prirode utiču na psihu, raspoloženje, koncentraciju i druge osnovne parametre zdravog života. Ipak, većina nas nije ni svesna da slobodno vreme koristi na potpuno pogrešan način. Svi mislimo da je dovoljno odspavati ili odležati, naravno uz TV program ili neizbežnom “posetom” neke od društvenih mreža bez kojih skoro pa da i ne možemo. Pogrešno! Savremena tehnologije otuđuje ljude jedne od drugih ali i od prirode i prirodnih tokova.

Šta treba da se uradi?

Šumska medicina
U kontaktu sa prirodom

Pre više od 40 godina, japanska Uprava za šume je obavila studiju i na osnovu dobijenih rezultata ustanovila koliki je efekat šumskog vazduha na zdravlje ljudi. Ispitivanja su, zarad verodostojnosti zaključka, izvedena na 24 lokacije odnosno različitih šumskih područja.

Sve što treba reći jeste da su tako stečena saznanja posložila za uspostavljanje posebne “terapije”, odnosno standardne tehnike terapije šumama u preventivnim programima te dalekoistočne zemlje.

Šumska medicina je nova grana klasične medicine

Shodno dobijenim rezultatima, šumska medicina je postala stalna grana klasične medicine, i podrazumeva boravak ljudi u tim prirodnim staništima. To je, inače, interdisciplinarna nauka koja obuhvata elemente alternativne medicine, medicine zasnovane na uticajima okoline ali i preventivne medicine.

Verovali ili ne, od 1981. godine takozvano “kupanje u šumskom vazduhu” postao je svetski trend, koji konačno stiže i na ove prostore.

Termin šumska medicina uveden je u Japanu 2006., naredne godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, a od 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Hravard održava se letnja škola na temu šumske medicine.

Od kada je šumska medicina prisutna u Srbiji?

Prof. Dr. Gorana Isailović

Partnerska organizacija društva Discover Serbia, Medical SPA Asocijacija Srbije, je 2014. godine razvila program šumske medicine, u okviru sekcije Forest Therapy Serbia, a od 2019. i kroz South Eastern Europe Forest Medical Alliance.

Svi članovi udruženja su zaduženi za razvoj programskih aktivnosti, istraživanja i edukacije u ovoj oblasti. Na taj način šumska medicina se širi iz dana u dan. I što je najvažnije – ne može da šteti, nema nikakvih neželjenih posledica niti bilo šta što bi moglo da naudi ljudskom organizmu. A i kako bi, kada se kroz šumski medicinu čovek vraća svojim korenima, prvobitnom načinu života i (neophodnom) povezanošću sa prirodom.

Podsetimo, savremeni način života NIJE u skladu sa prirodom čoveka, pa zbog toga dolazi do raznih problema. Zdravstvenioh na prvom mestu.

Prva šumska terapijska šetnja u regionu jugoistočne Evrope održana je 25. maja 2016. godine na području Obedske bare, a Šumadijski šumski hamam predstavljen je 2014. godine u Japanu, na sekciji šumske medicine Svetskog kongresa banja. Tim činom, naša zemlji se i zvanično našla na svetskoj mapi šumske medicine.

Kako šumska medicina doprinosi zdravlju?

Šumska medicina
Samo dva sata nedeljno u prirodi doprinosi zdravlju

Dokazi o efektima kupanja u šumskom vazduhu na zdravlje čoveka je mnogo. Ovom prilikom navešćemo samo neke od njih:

Kupanje u šumskom vazduhu u Japanu se zove “Shirin Yoku”. Ovoj terapijskoj metodi posvećen je značajni deo stručno-naučnog programa na Svetskom kongresu banja maja 2014. godine u Kjotu (Japan), a na kome je učestvovao tim Medikal Spa Asocijacije, naše partnerske organizacije na ovom projektu.

Kakva je naša misija

Ideja projekta je da se kroz ovu izuzetno inovativnu metodu podstakne popularizacija, usmeravanje i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine. Rezultat projekta, osim podizanja ekološke svesti, biće i kreiranje novog proizvoda na teritoriji grada Beograda. Učesnici ovog projekta će zahvaljujući eminentnim stručnjacima steći nova saznanja koja će moći da prenesu svojoj okolini.

Kakav je koncept projekta?

Koncept projekta je zamišljen kroz sedam etapa od kojih će na svakoj vredno raditi vrhunski tim stručnjaka.