Predstavljen IPA projekat CULT Bike Route

Projekat CULT Bike Route koji realizuju Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, NVO Discover Serbia iz Priboja i Studentska organizacija Saobraćajnog fakulteta iz Beograda, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) – Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, predstavljen je na virtuelnoj konferenciji potencijalnim korisnicima.

Cilj projekta CULT Bike Route je unaprijeđenje kapaciteta za istraživanje turističkih potencijala putem uspostavljanja biciklističke rute koja će istovremeno promovisati i otkriti nerazvijeno kulturno i prirodno nasljeđe područja obuhvaćenog programom, privući lokalne ali i korisnike međunarodnih EuroVelo ruta koje prolaze Balkanom i uticati na ekonomski razvoj gravitacionog područja duž biciklističke rute.

Goran Drobnjak, vd generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu PNKS je govoreći na događaju istakao značaj predmetnog projekta čiji je cilj uspostavljanje biciklističke rute koja će biti dugačka više stotina kilometara i koja će proći kroz 12 opština u prekograničnom regionu. Opštine obuhvaćene projektom iz Srbije su: Ivanjica, Raška, Novi Pazar, Tutin, Nova Varoš, Priboj, a iz Crne Gore: Rožaje, Berane, Kolašin, Pljevlja, Bijelo Polje i Mojkovac. Duž rute je planirano uspostavljnje ‘mountain bike sharing’-a i sistema potencijalnih smještajnih kapaciteta za cikloturiste.

Budžet projekta koji traje do novembra 2022. godine iznosi gotovo 300 hiljada eura.

Projekat CULT Bike Route sufinansira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020. Ugovor za sufinansiranje sredstvima Evropske unije potpisan je sa Ministarstvom finansija Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

OSTALI

ČLANCI

Započeto veliko pošumljavanje na Zlatiboru

Danas je započeta akcija pošumljavanja na Zlatiboru u organizaciji udruženja  Discover Serbia u saradnji sa hotelom Palisad. Planirano je da tokom dva dana, 15. i 16.04.  na odabranoj lokaciji na…

Blagodeti šumske medicine

Naučno dokazane blagodeti šumske medicine su: ● Stimulisanje imunog sistema ● Smanjenje krvnog pritiska ● Bolja kontrola stresa ● Poboljšanje raspoloženja ● Povećana sposobnost koncentracije, čak i kod dece sa…

Španskih boraca 36a, 11000 Beograd
info@discoverserbia.rs