Forest bathing ili kupanje u šumskom vazduhu

Shinrin yoku ili Forest bathing (kupanje u šumskom vazduhu) je element tradicije zdravih životnih stilova gradjana Japana već stolećima. U Koreji se ova procedura naziva Sanlimyok; u Finskoj je praktikuju, ali nemaju tradicionalni naziv; u Irskoj se zove Boladh na Sioga ili kupanje u dahu šumske vile. Termin „Forest medicine” – „Šumska medicina”, uveden je u Japanu 2006. godine, naredne godine i u Engleskoj, a od 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Harvard održava se letnja škola šumske medicine.

„Shinrin yoku trip” (ili putovanje radi kupanja u šumskom vazduhu) koristi se u Japanu od 1981. godine i predstavlja standardnu zdravstveno-preventivnu proceduru, a prvi skup posvećen ovoj metodi održan je u Nagano perfekturi. Šume prekrivaju 67 odsto površine Japana, pa je ova metoda sa lakoćom dobila veliku popularnost. Od 1981. pa do danas kupanje u šumskom vazduhu postaje svetski trend.

Kupanje u šumskom vazduhu, kao osnovni program šumske medicine, pripada oblasti komplementarne medicine, aromaterapije i predstavlja preventivne i pomoćne terapijske metode izlaganja aromatičnim molekulima drveća šume “fitoncidima” koji imaju višestruko pozitivan uticaj na zdravlje ljudi i kvalitet života. Ljudi mogu da uživaju tokom boravka u šumi preko stimulacije svih pet čula: u mirisu šume, zelenoj boji biljaka, šumu vodopada i pevanju ptica, konzumaciji šumskih plodova i grljenju drveća.

Tokom 2004-2006. godine sproveden je veliki program Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo Japana, koji je pokazao značajne pozitivne efekte boravka u šumi na ljudsko zdravlje, primenom metoda zasnovanih na dokazima. Ustanovljeno je dejstvo na mentalno zdravlje i kontrolisanje stresa. Kupanje u šumskom vazduhu redukuje prefrontalnu aktivnost mozga, smanjuje krvni pritisak i daje efekat relaksacije. Povećava se aktivnost ćelija ubica i ekspresija antikancerskih proteina. Ovi efekti mogu potrajati i do 30 dana nakon boravka u šumi.
To je medicina koja proučava efekte boravka u šumi na ljudsko zdravlje. Šumska medicina, pored blagodeti za zdravlje koje nudi boravak u šumi, proučava i moguća neželjena dejstva šume na zdravlje i mogućnost da se rizici od ovih dejstava smanje na minimum. Godine 2007. stvoreno je Internacionalno udruženje za istraživanje efekata šume na zdravlje ljudi (IUFRO), a 2011.

Internacionalna organizacija šumske medicine (INFOM), koji objedinjuju napore svetskih stručnjaka za maksimalno iskorišćavanje efekata boravka u šumi na zdravlje ljudi i kvalitetan život u holističkom smislu. Kolevka programa šumske medicine nesumnjivo je Japan, a programi javnog zdravlja kroz korišćenje zdravstvenih efekata boravka u šumi, u velikoj meri su popularni i u Kini i Južnoj Koreji.
Među zemljama Evrope, šumska medicina postala je značajna karika u programima očuvanja javnog zdravlja u Nemackoj, Austriji, Spaniji, Portugaliji, Irskoj, Skotskoj, a posebno razvijeni programi sumske medicine i na njoj zasnovani programi sumskog velnesa postoje u Finskoj, i skandinavskim zemljama. Za razliku od šuma Japana, koje su tamne i sa malo sunca, šume Balkana su najvećim delom svetle i sunčevi zraci kroz krošnje drveća padaju na tlo, na sličan način kao što sunčevi zraci prolaze kroz otvore na krovovima autentičih hamama i osvetljavaju hararet, centralno mesto programa koji se praktikuju u hamamu.

Kroz povezivanje sa ekspertima iz zemlje i regiona napravljen je, po ugledu na program „Letnje škole šumske medicine sa Univerziteta Harvard”, program edukacije terapeuta-vodiča za zdravstveno-turističke programe kroz šume Srbije i regiona. Oni koji nemaju hotele i autostrade sa pet zvezdica, i nemaju razvijenu industriju, imaju bar jednu komparativnu prednost – prirodne lepote i šume sa 5 zvezdica. Kad se jednom te zvezdice izgube, teško ih je, ili čak nemoguće, vratiti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

OSTALI

ČLANCI

Blagodeti šumske medicine

Naučno dokazane blagodeti šumske medicine su: ● Stimulisanje imunog sistema ● Smanjenje krvnog pritiska ● Bolja kontrola stresa ● Poboljšanje raspoloženja ● Povećana sposobnost koncentracije, čak i kod dece sa…

Balkan i šumska medicina

Na prostoru Balkana, među prvima, programe šumske medicine u oblastima zdravstvenog turizma i javnog zdravlja prepoznao je tim eksperata za istrazivanje i razvoj velnes i medikal SPA programa Medikal SPA…
green pine trees during daytime

Šumovitost Srbije

Na početku XIX veka pod šumom je bilo 75-80% ukupne površine. Početkom XIX veka, postepeno, stanovništvo se uvećava. Osnovno zanimanje je poljoprivreda, naročito stočarstvo, što dovodi do masovnog krčenja i…

Španskih boraca 36a, 11000 Beograd
info@discoverserbia.rs