Na prostoru Balkana, među prvima, programe šumske medicine u oblastima zdravstvenog turizma i javnog zdravlja prepoznao je tim eksperata za istrazivanje i razvoj velnes i medikal SPA programa Medikal SPA Asocijacije Srbije.(MSPAAS)

(MSPASS) je nevladina organizacija koja se fokusira na obrazovanje, istraživanje i razvoj u oblasti velnesa, zdravstveno turističkih programa, kao i programa promovisanja zdravog načina života i zaštite životne sredine.

Misija MSPAAS je edukacija, standardizacija i međunarodna saradnja u oblasti Medikal spa programa. Naučni savet Udruženja čine vrhunski stručnjaci u oblasti medicinskih SPA programa, upotrebe aparata, proizvoda, integrativnih medicinskih tehnika, ishrane, fizičke aktivnosti, menadžmenta, marketinga i tradicionalne medicine. U okviru koncepta Medicinskog velnesa važna je upotreba znanja i veština namenjenih jačenju bolesnika (pacijenata) u cilju poboljšanja kvaliteta života zdravih ljudi (klijenata).

Medical SPA asocijacija Srbije osnovana je 2011. godine od 2014. u okviru MSPAAS formiran je departman Forest therapy Serbia, a od 2018. su uključeni u tim i eksperti iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Crne Gore, Bugarske i Madjarske. Radom organizacije rukovode esperti iz različitih oblasti – medicine, šumarstva, psihologije, turizma, arhitekture, istorije, gastronomije, etnologije, umetnosti, valjarstva, slikarstva, grafičkog dizajna i mnogi drugi

Tim Medical SPA asocijacije će u narednom periodu u APR Srbije registrovati novu organizaciju Terapija šumama Jugoistočne Evrope (Forest therapy South East Europe – Forest therapy SEE) koja će obuhvatiti podrucje Balkana. U Maju 2019. godine tim FTSEE odlazi u Japan na obuku u okviru Japanske škole Shinirin yoku gde je tim obučen za sprovodjenje šetnji i terapija (sertifikat za shinrin yoku terapeuta, Forest medical specialista i vodiča) po standardima INFOM – Međunarodno društvo za prirodu i šumsku medicinu (International Society of Nature and Forest Medicine).

Program obuke
FTSEE ekspertski tim organizovan je od strane Naučnog saveta MSPAAS, sa ciljem da se njegovi clanovi dodatno angažuju u istraživanju, razvoju, edukaciji i implementaciji znanja iz oblasti šumske medicine u koncept i programe javnog zdravlja, zdravstvenog i velnes turizma i očuvanja zivotne sredine.

Edukacije koje FTSEE tim obezbedjuje u region su za sledece nivoe kompetencija:
● Šumski medicinski specijalista (Forest medical specialist) u cilju kreiranja i sprovodjenja terapije šumom – propisivanje prirode (Forest medical therapy – nature prescription) za pacijente,
● Šumski velnes i spa terapeut (Forest wellness and spa therapist) u cilju sprovodjenja terapije šumom (Forest medical therapy) za klijente sumskog velnes programa bez obzira na lokaciju,
● Medijator šumske medicine – šumski vodič (Mediator of Forest medicine – Forest guide) u cilju sprovodjenja šumskog selfnesa – blagostanje u šumi (Forest selfness – wellbeing in Forest) za turiste odabrane regije..

Za početni paket edukacije za medijatore šumske medicine, šumske vodiče za odabrano područje, kao i prvi stepen sa šumske velnes terapeute i specijaliste šumske medicine predlažemo edukaciju u trajanju od 20 časova od čega 8 teorijskih i 12 praktičnih na terenu tokom
4 dana po 5 radnih sati. U ovoj edukaciji ucestvuju 4 sertifikovana trenera Forest therapy SEE tima za različite oblasti šumske medicine. Optimalan broj učesnika je 8, a može se kretati od 4 do 16. Nakon završene edukacije polaznici tokom 6 nedelja obavljaju zadatke praktikuma i nakon obavljenih zadataka, teorijskog i prakticnog ispita dobijaju FTSEE sertifikat za nivo obuke I. Za sledeći nivo edukacije Šumski velnes i SPA terapeut (II stepen) edukacija takodje traje 20h tokom 4 dana sa izbornim modulima (tradicionalne masažne tehnike, šuma na tanjiru – Forest to plate, čajna ceremonija, laughter yoga, zdravstveni qi gong, singing bowl terapija idr.) Zadaci praktikuma se izvršavaju tokom 6 nedelja posle čega se polaže teorijski i praktični ispit. Za sledeci nivo edukacije III stepen Šumski medicinski specijalista koji propisuje terapiju šumom i prirodom mogu konkurisati zdravstveni radnici sa najmanje višim stepenom obrazovanja.
Edukacija se sprovodi tokom 20 časova (4 dana po 5 sati) sa praktikumom od 6 nedelja. Završnim ispitom iz teorije šumske medicine i prikazom studija slučaja. Svi edukovani kadrovi biće osposobljeni da vode šumske terapijske šetnje u programima javnog zdravlja, programima zdravstvenog turizma, tim bilding programima, preventivnim programima za korisnike životnog i zdravstvenog osiguranja idr.

Šumski velnes i spa terapeuti biće osposobljeni da medical spa i velnes programe izvode u prirodi kako za pacijente rehabilitacionih centara tako i za klijente velnes i spa centara. Šumski medicinski specijalisti biće osposobljeni da u okruženju šume i prirode sprovode terapijske i rehabilitacione programe za pacijente sa kardiovaskularnim bolestima, pacijente sa hroničnom opstruktivnom bolešću, pacijente sa mentalnim poremećajima, pacijente sa metaboličkim sindromom, pacijente sa malignim bolestima idr. Postoji mogucnost za zajedničku organizaciju nacionalnih i internacionalnih konferencija i okupljanja zainteresovanih u regionu. Postoji mogučnost za formiranje edukativnog centra za šumsku medicinu u regionu. U okviru edukativnog centra predlazemo formiranje poligona – jedinice za šumsku medicinu (šumsku terapijsku šetnju sa platformom, stazom zdravlja, permakulturnim vrtom, knajpovom stazom, senzornim vrtom i nekoliko stanica po uzoru na calm spaces projekat.

Obuke se sprovode po standardima:
● ANFT – Udruženja vodiča i programa terapije prirodom i šumama (Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs),
● INFOM – Međunarodno društvo za prirodu i šumsku medicinu (International Society of Nature and Forest Medicine),
● ESPA (cure&healing forest) terapijskih šumskih centara.