ČLANSTVO – Pridruži se i ti!

Član organizacije Discover Serbija može postati svako lice između 18-75 godina starosti koje se identifikuje sa vizijom i ciljevima organizacije. Članstvom se stiče pravo učešća u aktivnostima i programima kao i pravo na beneficije koje udruženje obezbeđuje svojim članovima.

Da biste postali član potrebno je da:

  • Popunite pristupnicu koju možete preuzeti ovde.

  • Uplatite članarinu u iznosu od 600,00 RSD. Članarina važi 12 meseci od datuma uplate.

  • Zatim skeniranu/fotografisanu uplatnicu i popunjenu pristupnicu pošaljete na e-mail serbiadiscover@gmail.com

Primalac: Udruženje Discover Serbia
Svrha uplate: Godišnja članarina Discover Serbia
Žiro račun: 160-0000000548981-96
Iznos: 600,00 RSD

Nakon izvršene uplate postajete član i pristupamo izradi Vaše članske kartice koju ćemo Vam dostaviti poštom. Članstvo traje godinu dana od dana učlanjenja i može se obnavljati. Beneficije se odnose na  popuste koje ćete moći da ostvarite u institucijama sa kojim smo sklopili ugovore, na popuste na putovanjima, pravo prvenstva  u rezervaciji mesta kao i besplatan ulaz na neke od naših događaja, ali i samo učešće u njihovom stvaranju.

© Discover Serbia 2016

Turističko udruženje sa